6 Blåmeis ungfugl og granmeis Foto Nina Tveter NTNU (6)