Screen Shot 2018-11-01 at 16.20.01

Benjamin A. Dunn utviklet en datamodell som forskerne brukte til å koble informasjon fra rottehjernene med dyrenes bevegelser. Bevegelsene ble registrert ved hjekp av sju infrarøde sensorer, og deretter visualisert som en forenklet rotte, som vist ovenfor. Illustrasjon: Kavliinstituttet for nevrovitenskap

Benjamin A. Dunn utviklet en datamodell som forskerne brukte til å koble informasjon fra rottehjernene med dyrenes bevegelser. Bevegelsene ble registrert ved hjekp av sju infrarøde sensorer, og deretter visualisert som en forenklet rotte, som vist ovenfor. Illustrasjon: Kavliinstituttet for nevrovitenskap