Photo_Whitlock_Lab

Whitlock-gruppen. Fra venstre Benjamin Dunn, Tuce Tombaz, Karoline Hovde, Jonathan Whitlock, Andrea Marie Hegstad, Ece Gözde Demirci, Bartul Mimica. Foto: TiTT Melhuus/Kavliinstituttet for nevrovitenskap

Whitlock-gruppen. Fra venstre Benjamin Dunn, Tuce Tombaz, Karoline Hovde, Jonathan Whitlock, Andrea Marie Hegstad, Ece Gözde Demirci, Bartul Mimica. Foto: TiTT Melhuus/Kavliinstituttet for nevrovitenskap