181003_Costail_testing_03-1

Robothalen vant den nasjonale finalen i Venture Cup. Foto: Costail

Robothalen vant den nasjonale finalen i Venture Cup. Foto: Costail