181003_Costail_testing_03-1 full

Studentbedriften Costail lager robothaler som kan brukes av cosplayere. Foto: Costail

Studentbedriften Costail lager robothaler som kan brukes av cosplayere. Foto: Costail