forester in processor felling timber in winter

Maskiner som samler inn skogavfallet bruker diesel. Det kan bidra til miljøproblemer. Foto: Colourbox

Maskiner som samler inn skogavfallet bruker diesel. Det kan bidra til miljøproblemer. Foto: Colourbox