Departure gate

Utslippene kan reduseres med 17 prosent om vi tar i bruk avfallet fra skogbruket til flydrivstoff. Foto: Colourbox

Utslippene kan reduseres med 17 prosent om vi tar i bruk avfallet fra skogbruket til flydrivstoff. Foto: Colourbox