Rødknappsandbie Foto Agne Ødegaard

Rødknappsandbie (Andrena hattorfiana) sliter fordi landbruket er i endring. Foto: Agne Ødegaard, Artsdatabanken

Rødknappsandbie (Andrena hattorfiana) sliter fordi landbruket er i endring. Foto: Agne Ødegaard, Artsdatabanken