Når mor slanker seg, blir barna lettere

Barna blir lettere når mor går ned i vekt. Når mor blir mindre aktiv, blir barna større. Pappas valg ser ut til å spille mindre rolle.