6 Sjakting og georadar

Er det nødvendig å grave? Her bruker NIKU georadar under undersøkelser i Dilling i Østfold. Foto: NIKU

Er det nødvendig å grave? Her bruker NIKU georadar under undersøkelser i Dilling i Østfold. Foto: NIKU