3 Sjakting og georadar

Forståelsen av at georadar er noe nytt, uvant og umodent er ikke helt korrekt, sier forsker Anderson Stamnes ved NTNU Vitenskapsmuseet. Her fra Øya. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet.

Forståelsen av at georadar er noe nytt, uvant og umodent er ikke helt korrekt, sier forsker Anderson Stamnes ved NTNU Vitenskapsmuseet. Her fra Øya. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet.