2 Sjakting og georadar

Fra de arkeologiske utgravingene på Øya, utført av NTNU Vitenskapsmuseet. Men før du begynner å avdekke store flater, bør du undersøke om og hvor du skal grave. Foto; Silje Fretheim, NTNU

Fra de arkeologiske utgravingene på Øya, utført av NTNU Vitenskapsmuseet. Men før du begynner å avdekke store flater, bør du undersøke om og hvor du skal grave. Foto; Silje Fretheim, NTNU