Vannkraftverk-Samfoto

Elvekraftverk med stor vannføring gjennom lukene