Dmitrij Mendelejev Foto Wikimedia Commons

Dmitrij Mendelejev klippet håret én gang i året. Men ellers fikk han orden på alt som finnes. Foto: Wikimedia Commons

Dmitrij Mendelejev klippet håret én gang i året. Men ellers fikk han orden på alt som finnes. Foto: Wikimedia Commons