onsager-portrett

I 1968 ble Lars Onsager tildelt Nobelprisen i kjemi for sine grunnleggende arbeider innen irreversibel termodynamikk. Hans arbeid har hatt stor betydning for videre forskning innen både biologi, fysikk og kjemi ved NTNU og ellers i verden. Lars Onsager ble utdannet sivilingeniør ved det daværende NTH i 1925, og tok doktorgraden ved Yale University i 1935. Bildet er fra 1943. Foto: Ukjent/NTNU UB TEK-0005 Lars Onsager