onsager-notater

Etter oppholdet på John Hopkins University ble Onsager ansatt ved Brown University. Her skrev han det arbeidet i irreversibel termodynamikk, som han langt senere skulle få Nobel-prisen for. Det skulle gå 37 år fra han publiserte arbeidet til han fikk utmerkelsen. Bildet er av noen av Onsagers notater. Disse finnes i dag på NTNU Universtitetsbiblioteket. NTNU UB TEK-0005 Lars Onsager-G-L-0014