onsager-nobeldiplome

I tillegg til resiprositets-relasjonene, gjorde Lars Onsager andre vitenskapelige oppdagelser som kunne gitt ham Nobel-prisen. Onsager ble flere ganger foreslått som kandidat for æresbevisningen, både innen fysikk og kjemi. Første gang han ble foreslått var i 1952, 16 år før han faktisk fikk prisen. Foto: Ukjent/NTNU UB Gruppesamling, Dora GR-00-00044