Figure_49

Oversikt over hvor mye ulike land har investert i fornybar energi i perioden 2007-2017.
Kilde: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century.

Oversikt over hvor mye ulike land har investert i fornybar energi i perioden 2007-2017. Kilde: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Se mer infografikk fra ren21.net.

Oversikt over hvor mye ulike land har investert i fornybar energi i perioden 2007-2017. Kilde: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Se mer infografikk fra ren21.net.