Menneskers vekst 1975 2014

Gjennomsnittsmennesket er større, eldre og trenger mer mat enn før. Illustrasjon: NTNU

Gjennomsnittsmennesket er større, eldre og trenger mer mat enn før. Illustrasjon: NTNU