Little asian girl refusing to eat fried rice for lunch

Det holder ikke med den samme maten som før. Endringer i matvaner, holdninger til å kaste mat og sosiale og medisinske forhold har endret situasjonen. Foto: Colourbox

Det holder ikke med den samme maten som før. Endringer i matvaner, holdninger til å kaste mat og sosiale og medisinske forhold har endret situasjonen. Foto: Colourbox