Øystein Opedal Christian Stærke Hansen and Kristin Odden Nystuen and Øy…web

Koøøegene Øystein Opedal, Christian Stærke Hansen og Kristin Odden Nystuen bar tunge bur i vitenskapens tjeneste. Foto: Mia Vedel Sørensen, NTNU

Koøøegene Øystein Opedal, Christian Stærke Hansen og Kristin Odden Nystuen bar tunge bur i vitenskapens tjeneste. Foto: Mia Vedel Sørensen, NTNU