Kollegene Kristin Odden Nystuen og Øystein Opedal bar tunge bur i vitenskapens tjeneste. Foto Mia Vedel Sørensen, NTNU

Kollegene Kristin Odden Nystuen og Øystein Opedal bar tunge bur i vitenskapens tjeneste. Foto: Mia Vedel Sørensen, NTNU

Kollegene Kristin Odden Nystuen og Øystein Opedal bar tunge bur i vitenskapens tjeneste. Foto: Mia Vedel Sørensen, NTNU