SINTEF_PingMe-5483

Grunder TOne Berg under forsøke med PingMe i Blaklidammen. Foto: Thorn NIelsen

Trondheim 28.08.2018 : PingMe - en semi-aktiv transponder for sporing og posisjonering under vann. Tone Berg og kolleger i SINTEF tester i Baklidammen. Foto: Thor Nielsen