SINTEF_CO2drivstoff–2

Trondheim 22.10.2018 : Forskere på SINTEF lager klimavennlig drivstoff av CO2. Paul Inge Dahl og Alejandro Barnett. Foto: Thor Nielsen