Machine in water

floods, flooding the land with water

Bil kjører på vei dekket av overvann.