Machine in water

Bil kjører på vei dekket av overvann.

floods, flooding the land with water