Machine in water

Bil kjører på vei dekket av overvann.

ekstremvær har gjort vei om til elv

floods, flooding the land with water