Training AFM Foto Dennis Meier NTNU_web – Kopi

Et atomkraftmikroskop (AFM) brukes i for å få ny innsikt i hvordan verden fungerer på nanonivå. Foto: Dennis Meier, NTNU