faseendring_vedovn.jpg

Graf som illustrerer effekt av fasseendringmateriale brukt til energilagring i en vedovn.