Diabetes 2 Foto Colourbox

Nei. Enkle råd fra legen virker ikke. Mer oppfølging må til. Foto: Colourbox

Nei. Enkle råd fra legen virker ikke. Mer oppfølging må til. Foto: Colourbox