Diesel utslipp Foto Colourbox

Flere teknikker kan nok bidra til å begrense klimaendringene. Men de er umodne, usikre og risikofylte løsninger som byr på mange etiske og praktisk gjennomførbare problemer. Foto: Colourbox

Flere teknikker kan nok bidra til å begrense klimaendringene. Men de er umodne, usikre og risikofylte løsninger som byr på mange etiske og praktisk gjennomførbare problemer. Foto: Colourbox