illustrasjon-1

Illustrasjon 1: Grunnen til at et materiale er ferromagnetisk er at en overvekt av atomene har magnetismen orientert i samme retning. I sum blir dette til et materiale som oppleves som magnetisk også i makroskopisk målestokk. Illustrasjon: Erik Folven, NTNU

Illustrasjon 1: Grunnen til at et materiale er ferromagnetisk er at en overvekt av atomene har magnetismen orientert i samme retning. I sum blir dette til et materiale som oppleves som magnetisk også i makroskopisk målestokk. Illustrasjon: Erik Folven, NTNU