Montreal Foto Colourbox

Montreal, med sine 2,7 millioner innbyggere, regnes ikke akkurat som en megaby. Men den er blant byene med størst karbonavtrykk. Foto: Colourbox

Montreal, med sine 2,7 millioner innbyggere, regnes ikke akkurat som en megaby. Men den er blant byene med størst karbonavtrykk. Foto: Colourbox