Shanghai Foto Colourbox

Kina blir rikere. Det vises på eutrofieringsavtrykket. Her Shanghai. Foto: Colourbox

Kina blir rikere. Det vises på eutrofieringsavtrykket. Her Shanghai. Foto: Colourbox