Shopping Foto Colourbox

Produksjon av andre varer enn mat står for en stadig større andel av eutrofieringen etter hvert som vi blir rikere. Foto: Colourbox

Produksjon av andre varer enn mat står for en stadig større andel av eutrofieringen etter hvert som vi blir rikere. Foto: Colourbox