Fisk Hoved Eutrofiering Illustrasjon Colourbox

Overgjødslingen av vann kan i verste fall føre til algeoppblomstring og fiskedød. Illustrasjon: Colourbox

Overgjødslingen av vann kan i verste fall føre til algeoppblomstring og fiskedød. Illustrasjon: Colourbox