creea_t2_main_carb_trade

Klimagassutslipp verden over. Asia står for en stor del av utslippene fra vareproduksjon, men varene går i stor grad til andre verdensdeler. Grafikk: EXIOBASE

Klimagassutslipp verden over. Asia står for en stor del av utslippene fra vareproduksjon, men varene går i stor grad til andre verdensdeler. Grafikk: EXIOBASE