B26280605

Arbeidere ved en fabrikk i Guangdong-provinsen i Kina. Den økte etterspørselen etter elektronikk har gitt økt etterspørsel etter materialer. Foto: Colourbox

Arbeidere ved en fabrikk i Guangdong-provinsen i Kina. Den økte etterspørselen etter elektronikk har gitt økt etterspørsel etter materialer. Foto: Colourbox