Aerial view container and cargo ship, import export, business logistic supply chain transportation concept and crane at international Port for shipping cargo top view background

Å kjøpe en vare fører med seg alle slags miljømessige og sosiale konsekvenser i fjerntliggende land hvor råvarene er hentet eller produkter er laget. Du må bestemme alle de forskjellige virkningene du finner langs forsyningskjeden. Foto: Colourbox

Å kjøpe en vare fører med seg alle slags miljømessige og sosiale konsekvenser i fjerntliggende land hvor råvarene er hentet eller produkter er laget. Du må bestemme alle de forskjellige virkningene du finner langs forsyningskjeden. Foto: Colourbox