kvinneavdelingen

På kvinneavdelingen i Tunga fengsel er det litt mer farger enn på andre avdelinger.