Røyking og alkohol 4 Foto Colourbox

Er det en direkte genetisk sammenheng mellom økt forbruk av røyk og alkohol? Foto: Colourbox

Er det en direkte genetisk sammenheng mellom økt forbruk av røyk og alkohol? Foto: Colourbox