Svømming ute Foto Colourbox

Svømming er en ferdighet som skal gjøre oss trygge utendørs. Da må vi øve i reelle omgivelser. Foto: Colourbox

Svømming er en ferdighet som skal gjøre oss trygge utendørs. Da må vi øve i reelle omgivelser. Foto: Colourbox