Svømmesak Foto Julie Gloppe Solem NTNU (3)

Ved flere drukningsulykker har livbøye vært tilgjengelig. Men den ble ikke brukt. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Ved flere drukningsulykker har livbøye vært tilgjengelig. Men den ble ikke brukt. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU