iceboxobs_kongsfjorden

iceboxobs_kongsfjorden En gang i uka i løpet av våren 2016 måtte forskere pendle cirka to timer fra Longyearbyen til forskningsstedet i Svea i øst, cirka 42 kilometer unna. De trengte mye utstyr for å gjennomføre turen. Foto: Sönke Maus, NTNU

iceboxobs_kongsfjorden En gang i uka i løpet av våren 2016 måtte forskere pendle cirka to timer fra Longyearbyen til forskningsstedet i Svea i øst, cirka 42 kilometer unna. De trengte mye utstyr for å gjennomføre turen. Foto: Sönke Maus, NTNU