3-d_andsample

Dette er hva visualiseringsteknologien viser forskerne. En oljeflekk på bunnen av prøven, brakkvann og en stor lomme med luft. Til tross for disse hindringene i isen har oljen fortsatt greid å flytte seg oppover i isen mot overflaten. (Foto/grafikk: Martina Lan Salomon, NTNU)

Dette er hva visualiseringsteknologien viser forskerne. En oljeflekk på bunnen av prøven, brakkvann og en stor lomme med luft. Til tross for disse hindringene i isen har oljen fortsatt greid å flytte seg oppover i isen mot overflaten. (Foto/grafikk: Martina Lan Salomon, NTNU)