Skipsvrak

Verdenshavene er som et gedigent museum med sunkne skip fra alle tider. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Verdenshavene er som et gedigent museum med sunkne skip fra alle tider. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Verdenshavene er som et gedigent museum med sunkne skip fra alle tider. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix