Material_selection_merged

Et utvalg gjenstander typisk for vrak. Målinger i laboratorium dannet grunnlag for et spektralt bibliotek som kan brukes til klassifisering av målinger på sjøbunnen.

Et utvalg gjenstander typisk for vrak. Målinger i laboratorium dannet grunnlag for et spektralt bibliotek som kan brukes til klassifisering av målinger på sjøbunnen.

Et utvalg gjenstander typisk for vrak. Målinger i laboratorium dannet grunnlag for et spektralt bibliotek som kan brukes til klassifisering av målinger på sjøbunnen.