kosmos_all_in_ritaerven-geomar

Meskokosmene inneholder 50.000 liter vann. Grafikk: Rita Erven, GEOMAR

Meskokosmene inneholder 50.000 liter vann. Grafikk: Rita Erven, GEOMAR