herringlarvaefredrikjutfelt

Livet er tøft for ungfisk som sildelarver, som må finne nok mat og gjemme seg for predatorer. Foto: Fredrik Jutfelt, NTNU

Livet er tøft for ungfisk som sildelarver, som må finne nok mat og gjemme seg for predatorer. Foto: Fredrik Jutfelt, NTNU