Navnebytte illustrasjon

Jo mer ikke-engelsk navn, desto større var sjansen for at du byttet navn. Illustrasjon: Journal of Labor Economics

Jo mer ikke-engelsk navn, desto større var sjansen for at du byttet navn. Illustrasjon: Journal of Labor Economics