Kirkekunst-2576

Middelalder-krusifiks fra Hov kirke i Soknedalen i Trøndelag. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Middelalder-krusifiks fra Hov kirke i Soknedalen i Trøndelag. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Middelalder-krusifiks fra Hov kirke i Soknedalen i Trøndelag. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU