Ventilasjon Foto Colourbox

• Å fjerne et teknisk luftesystem gjør det mulig å bruke noen ekstra kvadratmeter til noe annet. Foto: Colourbox

• Å fjerne et teknisk luftesystem gjør det mulig å bruke noen ekstra kvadratmeter til noe annet. Foto: Colourbox